2/8: Gud elsker dig

1 Timothy 2:4 4 som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

 

Gud elsker dig, og han ønsker ingenlunde at du skal gå fortabt, men at du skal frelses og komme til erkendelse af hvem Jesus er.